Udar - trzecia przyczyna śmierci Polaków - jest podstępny