Zaginęły dyski Amber Gold . Sąd uspokaja - to tylko kopie