Próbują wynaleźć świadków. Nagranie wątpliwe - Maciej Lasek o rewelacjach "Gazety Polskiej"