Akcja odławiania dzików. Nietypowy problem mieszkańców Sopotu