Z wizytą w ośrodku dla cudzoziemców. Tak żyją ludzie ubiegający się o azyl