Telefon zaufania bez rządowego wsparcia. Fundacja prosi darczyńców o wsparcie