Ziobro broni drukarza homofoba - będzie kasacja

Minister Sprawiedliwości czeka na pisemne uzasadnienie tego wyroku, ale już zapowiada kasację do Sądu Najwyższego. Zdaniem Zbigniewa Ziobry wyrok narusza konstytucyjną zasadę wolności sumienia - nikt nie może zmuszać osoby do robienia czegoś, co jest sprzeczne z jej wewnętrznymi przekonaniami.