Spaliły jeża żywcem. Niebywałe okrucieństwo gimnazjalistek