O Europie w Warszawie. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej i Krajów Beneluksu