Podkomisja smoleńska ma przedstawić wyniki eksperymentu pirotechnicznego... ale tylko sejmowej komisji