Zacięta rywalizacja policjantów z prewencji. Turniej patroli policyjnych w Katowicach