Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie być może już od 2018 r.

Akcyza na elektroniczne papierosy i wyroby nowatorskie być może już od 2018 r.
Jacek Halicki/Creative Commons
Rynek papierosów elektronicznych jest stosunkowo młodym rynkiem, który, po okresie intensywnego wzrostu, jest relatywnie stabilny i ma swoich stałych użytkowników. W ubiegłym roku został on uregulowany ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wprowadzono m.in. obowiązek rejestracji, badań i raportowania w zakresie papierosów elektronicznych. Wprowadzono też zakaz sprzedaży płynu do papierosów elektronicznych przez internet osobom poniżej 18 lat oraz zakaz używania papierosów elektronicznych w miejscach publicznych.
 
Wyroby nowatorskie dopiero wiosną tego roku pojawiły się w sprzedaży w Polsce. Jest to rynek w bardzo wczesnym stadium rozwoju i dopiero kolejne miesiące pozwolą wstępnie określić, jak będzie się rozwijać.
 
Proponowane zmiany:
 
- opodatkowanie w kraju płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich z zastosowaniem ogólnych przepisów dotyczących opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych,
 
- obowiązek produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym lub produkcja poza składem podatkowym z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy,
 
- wysokość stawki akcyzy:
 
- dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,7 zł/1mililitr,
 
- dla wyrobów nowatorskich na poziomie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia,
 
- stosowanie zwolnień od podatku akcyzowego, w ramach określonych norm w przypadku przywozu z krajów Unii Europejskich i spoza obszaru UE płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich przez podróżnych,
 
- obowiązek oznaczania znakami akcyzy (banderolami) płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.
 
Istotnym czynnikiem opodatkowania jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników e-papierosów i wyrobów nowatorskich. Dzięki znakowi akcyzy (banderoli) na opakowaniach konsumenci będą mogli sami zweryfikować legalność i jakość produktu. W ten sposób opodatkowanie uporządkuje rynek papierosów elektronicznych i ograniczy napływ tanich produktów niskiej jakości.
 
Niemniej ważnym aspektem nowej akcyzy jest uszczelnienie opodatkowania. Do tej pory papierosy elektroniczne i wyroby nowatorskie były nieopodatkowane, a są to produkty substytucyjne do papierosów. Utrzymywanie opodatkowania tylko zwykłych papierosów i nieopodatkowanie nowoczesnych wyrobów byłoby więc nierównym traktowaniem substytucyjnych kategorii.
 
 
Konsultacje publiczne projektu ustawy potrwają do 12 lipca 2017 r. Przewidywany termin wejścia w życie przepisów to 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299602
 
(PAP)