Min. Szyszko złożył doniesienie do prokuratury ws. wpisania Puszczy Białowieskiej na listę UNESCO

Według ministra działalność człowieka jest tam bardzo dobrze udokumentowana co najmniej od XVI wieku, dlatego nie da się zaliczyć Puszczy do obiektów nietkniętych ręką człowieka - a tylko takie są wpisywane na przyrodniczą listę UNESCO.