Komisja Europejska wszczyna przeciw Polsce procedurę za odmowę przyjęcia uchodźców

Gośćmi Grzegorza Jankowskiego byli Mirosław Suchoń z Nowoczesnej oraz Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15.