Nocna warta przy kościele. Mieszkańcy Lachowic boją się piromana