Angela Merkel i prezydent Chin złożyli wizytę pandom