Ogniste porsche w Hamburgu - to był bardzo drogi pożar