Partia Tuska już w 2019 roku? Robocza nazwa to... Nowoczesna Platforma