Koedukacyjne toalety w niemieckich urzędach. Tak senator chce walczyć z dyskryminacją osób transpłciowych