USA: Nowe utrudnienia dla obcokrajowców przekraczających granicę

Stany Zjednoczone będą wymagały od wszystkich krajów przekazywania większej ilości danych o osobach podróżujących do na ich terytorium. Na kraje, które nie dostosują się do nowych reguł lub nie podejmą wystarczających kroków w tym kierunku w ciągu pięćdziesięciu dni, mogą zostać nałożone sankcje dotyczące podróżowania. Stany Zjednoczone mogą też żądać od osób ubiegających się o wydanie amerykańskiej wizy „wszelkich innych informacji dotyczących ich tożsamości”