Szydło: przeprowadzimy reformę wymiaru sprawiedliwości do końca

Szydło: przeprowadzimy reformę wymiaru sprawiedliwości do końca
PAP/Marcin Obara

Premier zabrała głos po tym, jak Sejm zdecydował o przejściu do drugiego czytania projektu ustawy o Sądzie Najwyższym bez odsyłania go do prac w komisji.

 

"Prawo i Sprawiedliwość jest konsekwentne w przeprowadzaniu reformy wymiaru sprawiedliwości. Przeprowadzimy tę reformę do końca, bo to należy się Polakom" - mówiła szefowa rządu. "Dzisiaj wymiar sprawiedliwości jest zdominowany i stoi po stronie korporacji sędziowskiej, adwokackiej i prawniczej. A wymiar sprawiedliwości ma stać po stronie obywateli" - oświadczyła premier.

 

Według niej każdy obywatel "ma wiedzieć", że wymiar sprawiedliwości będzie pracował uczciwie, sprawiedliwie, dobrze i dla każdego obywatela, a nie korporacji.

 

(PAP)