Stan wyjątkowy przed Sejmem? Setki policjantów i żelazny płot