Polscy obywatele na ławie oskarżonych za udział w zbrojnej organizacji islamskiej w Syrii

Jeden z nich został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Miała ona na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym. Chodzi o przestępstwo z art. 258 par. 2 kodeksu karnego.
 
Drugiemu z oskarżonych prokuratura zarzuciła, że posiadając wiarygodne informacje o popełnionych przez inne osoby przestępstwach o charakterze terrorystycznym, nie zawiadomił o tym niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw. Chodzi o przestępstwo z art. 240 par. 1 kodeksu karnego.
 
W trakcie śledztwa ustalono, że jeden z oskarżonych, który na stałe zamieszkiwał na terytorium innego państwa europejskiego, wiosną 2014 roku przedostał się przez Turcję na terytorium Syrii. Tam przyłączył się on do zbrojnej organizacji islamskiej. Jej celem było wprowadzenie na terytorium Syrii struktury rządzącej się prawami szariatu. Oskarżony w kwietniu 2015 roku powrócił do kraju, w którym wcześniej zamieszkiwał. Tam został zatrzymany, a następnie - jesienią 2015 roku - deportowany do Polski.
 
W odniesieniu do drugiego z oskarżonych ustalono, że od co najmniej listopada 2014 roku do września 2015 roku posiadał on wiarygodne informacje o popełnionych przez inne osoby przestępstwach o charakterze terrorystycznym. Pomimo tego nie przekazał on tych informacji organom ścigania.
 
Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
 
Oskarżony, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 258 par. 2 kodeksu karnego, w dalszym ciągu przebywa w tymczasowym areszcie. Wobec drugiego z oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.
 
Jedna ze spraw toczy się już w Sądzie.
 
Wcześniej – 7 czerwca 2017 roku – o przyjęcie obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i udział w działaniach zbrojnych na terenie Arabskiej Republiki Syryjskiej oskarżony został Kyuri A. - obywatel Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej posiadający status uchodźcy w Polsce. W trakcie tej służby posiadał on bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci karabinka automatycznego.
 
Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, który prowadził śledztwo w tej sprawie, oskarżył Kyuri A. o popełnienie przestępstwa z art. 141 par. 2 kodeksu karnego i z art. 263 par. 2 kodeksu karnego.
 
Akt oskarżenia został wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie.
 
(PAP)