USA: Najlepszy sobowtór Hemingwaya wybrany - też lubi sobie wypić