W.Brytania: pomnik z błota upamiętnia bitwę z pierwszej wojny światowej

W.Brytania: pomnik z błota upamiętnia bitwę z pierwszej wojny światowej
FRank Hurley/WC
W trwającym od lipca do listopada 1917 roku starciu pomiędzy połączonymi siłami aliantów - m.in. Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady i Francji - a Niemcami zginęło około 500 tys. osób.
 
W celu upamiętniania stulecia bitwy wyjątkowy pomnik - ulepiony z błota i piasku pochodzącego z Passendale (dawniej Passchendaele) - stanął na tarasie Galerii Narodowej (National Gallery). Wybór nietypowego materiału - który samoistnie rozpadnie się w ciągu czterech dni - był podyktowany tym, że bitwa zapisała się w historii nie tylko brutalnością, ale także wyjątkowo niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Ze względu na ciągłe opady deszczu żołnierze i konie grzęźli w błocie, co uniemożliwiało im prowadzenie walk.
 
Zainstalowane w pobliżu rzeźby przedstawiającej żołnierzy panele informacyjne zawierają szczegółowe informacje o walkach na froncie zachodnim w trakcie pierwszej wojny światowej, a także zachęcają do odwiedzenia belgijskiej prowincji Flandria Zachodnia, gdzie znajduje się miejscowość Passendale. 
 
(PAP)