KE ogłosiła decyzję ws. Polski

Ustawa o ustroju sądów powszechnych zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów, a także zwiększa uprawnienia ministra sprawiedliwości. Zastrzeżenia do nowych przepisów Komisja Europejska zgłaszała już wcześniej, twierdząc, że nowe prawo może podważyć niezależność polskich sądów. Teraz polskie władze mają miesiąc na przekazanie odpowiedzi do Komisji Europejskiej.