Doceniajcie czasy, w których żyjecie! - gen. Ścibor-Rylski do młodych