Mariusz Max Kolonko - podróż wiceprezydenta USA po Europie Wschodniej