Były ostatnią nadzieją podczas Powstania. Brudne i ciemne kanały pod Starówką