500 kilometrów żonglowania. Bicie rekordu w szczytnym celu