Byli więźniowie na placu budowy. Przedszkole zmieni się nie do poznania