Mieszkańcom kamienicy grozi śmiertelne niebezpieczeństwo