Trujące jaja w wielu krajach UE

Mimo że belgijskie służby wiedziały o skażeniu już w czerwcu, to jaja sprzedawane były nadal do innych krajów. Zatrute jaja odnaleziono w Belgii, ale i w Holandii. Stamtąd trafiały do Niemiec. Według Komisji Europejskiej mogły trafić także do Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Francji.