Nieoficjalnie: Dyrektor poprawczaka zostanie zwolniony po ucieczce podopiecznych