Cudzoziemscy mistrzowie języka polskiego - niezwykłe dyktando w Cieszynie