Duchowny z zarzutami za pedofilię. Był dyrektorem domu dziecka