Rafalska o pomocy po nawałnicach: Dodatkowe środki finansowe, pomoc żywnościowa i opieka nad dziećmi

"Jesteśmy dzisiaj na etapie usuwania szkód i szacowania strat, kolejny etap to odbudowa dobytku i życia poszkodowanych" - mówiła minister rodziny podczas konferencji zorganizowanej w jej resorcie. Jak dodała, na tym etapie konieczne jest udzielenie rodzinom kompleksowej i szybkiej pomocy i wsparcia.

 

Rafalska poinformowała, że zasiłki dla potrzebujących w wysokości do 6 tys. są już wypłacane. "Te pieniądze zostały natychmiast przekazane, są na kontach wszystkich samorządów, na których terenie są osoby uprawnione do skorzystania z tego świadczenia" - powiedziała. Minister zapewniła, że nie brakuje środków na ten cel.

 

Szefowa MRPiPS przypomniała, że formy pomocy społecznej dla poszkodowanych to m.in. wsparcie asystenta rodziny, pobyt w ośrodku wsparcia oraz opieka nad dziećmi w placówkach wsparcia.

 

"Zapewnienie opieki nad dziećmi w sytuacji, w której rodziny są zajęte ratowaniem dobytku, sprzątaniem, stanowi pewien problem" - powiedziała Rafalska i dodała, że w związku z tym organizowane są m.in. wyjazdy dla dzieci. Najmłodsi mogą też liczyć na opiekę w świetlicach środowiskowych i szkołach.

 

Minister zapowiedziała również pomoc psychologiczną i prawną dla poszkodowanych w nawałnicach rodzin. "Myślimy nad tym, żeby zwiększyć środki zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi specjalistyczne, ponieważ rodzinom będzie potrzebna pomoc psychologiczna" - podkreśliła Rafalska. Jak dodała, kwoty na ten cel będą znane dopiero w momencie wpłynięcia wniosków samorządów o zapotrzebowanie w tym zakresie.

 

Rafalska podkreśliła, że jeszcze w sierpniu ruszają dostawy pomocy żywnościowej - głównie do gmin potrzebujących wsparcia. Wiceminister Elżbieta Bojanowska dodała, że do poszkodowanych województw jeszcze w tym miesiącu trafi 500 ton żywności.

 

Rafalska zaapelowała do samorządów o organizację mobilnych punktów przyjmowania wniosków o świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" w poszkodowanych gminach. Przypomniała, że od 1 sierpnia można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy.

 

"Uruchomimy dodatkowe środki wsparcia samorządów poprzez zasiłki okresowe - dodatkowe środki na dożywianie, pomoc żywnościową, pomoc psychologiczną, usługi specjalistyczne - to wszystko możemy już realizować" - zaznaczyła Rafalska.

 

Dodała, że gminy mogą ubiegać się też o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na wsparcie w formie m.in. robót publicznych. Wskazała, że do pomocy włączyły się Ochotnicze Hufce Pracy - dysponują sprzętem ciężkim i operatorami oraz bazami noclegowymi. Na ten cel resort będzie w stanie przeznaczyć nawet 100 mln zł.

 

Dorota Habich z Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podkreśliła, że wśród poszkodowanych w nawałnicach są również osoby z niepełnosprawnościami. Zapowiedziała dla nich dodatkowe wsparcie finansowe, chodzi m.in. o refundację kosztów poniesionych w wyniku zniszczenia sprzętu rehabilitacyjnego.

 

W zeszłym tygodniu nad Polską przeszły nawałnice, które spowodowały liczne zniszczenia. Usuwając ich skutki, strażacy interweniowali już blisko 23 tys. razy, najczęściej na Kujawach i Pomorzu, w Wielkopolsce, na Pomorzu oraz Dolnym Śląsku. Uszkodzonych zostało 4 tys. 392 budynków, z czego 3 tys. 196 to budynki mieszkalne. Wciąż bez prądu jest 10 tys. 996 odbiorców.

 

Bilans ofiar śmiertelnych wynosi sześć osób; poszkodowanych zostało 54 osób, w tym 15 strażaków.

 

(PAP)