Kłopoty Toma Cruisa. Scjentolodzy przycisną go do muru?

Bogatego Cruisa scjentolodzy się raczej nie pozbędą, choć mogą na niego wywierać jeszcze większy nacisk, by bardziej oddawał się życiu religijnemu.