Alimenciarze z coraz większymi długami. To już nawet 41 miliardów złotych