Żywe kosiarki w centrum Opola. Owce pasą się nad Odrą