12 godzin pokazów, 76 maszyn. Atrakcje pokazów lotniczych w Radomiu