Bezdomność w Warszawie. Mieszkańcy bezradni w walce z problemem