Kolizja kolumny BOR. Ranne cztery osoby, w tym dwóch policjantów