60 zaginięć dziennie, ponad 20 tys. rocznie - Dzień Pamięci Osób Zaginionych