Nie ma możliwości obronić tego terytorium - gen. Koziej o szansach obrony państw nadbałtyckich przed Rosją