Język śląski w szkołach? Mieszkańcy Śląska przypominają o swoim postulacie