Rodzice niepełnosprawnych oburzeni. Ich dzieci będą mogły się uczyć tylko w domu