Płaca minimalna wzrośnie? Projekt Ministerstwa Pracy

W czerwcu rząd zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2080 zł - czyli o 80 zł, a minimalnej stawki godzinowej z 13 do 13,50 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało w czasie konsultacji społecznych, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł. Związkowcy z OPZZ i FZZ chcieli, by było to ok. 2220 zł. Z kolei pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego proponowali, by płaca minimalna wzrosła jedynie o ustawowy wskaźnik - do 2050 zł.
 
Według MRPiPS projekt rozporządzenia ws. podniesienia minimalnego wynagrodzenia jest umiarkowaną propozycją. Szefowa resortu Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że ministerstwo przygotowując przepisy w tej sprawie, wzięło pod uwagę dobrą sytuację gospodarczą w kraju.
 
Rząd zajmie się również projektem ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), w wyniku której ma powstać telekomunikacyjna sieć łącząca szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Zapewni ona powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu. Podstawowy standard usługi, czyli zapewnienie transmisji danych o przepustowości wynoszącej do l00 Mb/s będzie nieodpłatny.
 
OSE będzie tworzona w ciągu najbliższych trzech lat. Docelowo w tym czasie do sieci podłączonych zostanie około 28 tys. szkół w około 19,5 tys. lokalizacji.
 
Rząd zajmie się też projektem MEN, który przewiduje uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.
 
Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, zgodnie z którym fiskus będzie mógł udzielać kontrahentom podatników niektórych informacji o nich i nie będzie to naruszeniem tajemnicy skarbowej.
 
Rząd zajmie się również projektem ustawy o nadzwyczajnym sposobie wydatkowania środków w służbie zdrowia, tzw. specustawą. Jego celem jest zapewnienie poprawy jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności do tych świadczeń, które w ocenie społecznej są przedmiotem długiego oczekiwania lub też są najbardziej pożądane.
 
Projekt przewiduje zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie środków na zakup sprzętu i aparatury (w tym w szczególności wykorzystywanych m.in. w onkologii, pediatrii, chirurgii ), doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zakup pojazdów, w których udzielane będą świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii (dentobusów).
 
Ministrowie omówią także przygotowany przez resort cyfryzacji dokument "Międzynarodowa Aktywność Polski w Obszarze Cyfrowym". 
 
(PAP)/Superstacja