Prokuratorskie zarzuty za próbę wywiezienia 75 kilogramów haszyszu na Ukrainę

Prokuratorskie zarzuty za próbę wywiezienia 75 kilogramów haszyszu na Ukrainę
Wikimedia Commons
W toku prowadzonego śledztwa 20 września 2017 roku na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku, na kierunku wyjazdowym z Polski, w samochodzie marki Mercedes prowadzonym przez obywatela Litwy Saulius S., pies służbowy Straży Granicznej BOLO ujawnił znaczną ilość środka odurzającego. Chodzi o żywicę konopi innych niż włókniste – haszysz - o masie 74,4 kilograma. Narkotyki ukryte były w skrytkach konstrukcyjnych pojazdu. Szacunkowa wartość ujawnionych środków to prawie 3 miliony złotych.
 
Kierowca pojazdu został zatrzymany przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Po jego doprowadzeniu do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosił mu zarzuty. Dotyczą one usiłowania dokonania wywozu poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej, wbrew przepisom ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, znacznej ilości środka odurzającego w postaci żywicy konopi innych niż włókniste – haszyszu - o masie 74,4kilograma. Sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
 
Obywatel Litwy Saulius S. usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 55 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
Po ogłoszeniu zarzutu i przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Postanowieniem z 21 września 2017 roku Sąd zastosował wnioskowany środek zapobiegawczy.
 
Dotychczas w toku śledztwa ujawniono i zabezpieczono narkotyki o łącznej wartości rynkowej prawie 5 milionów złotych.
 
(PAP)