Ukraina: ukraiński jedynym językiem wykładowym w szkołach

„Ustawa zwiększa rolę państwowego języka ukraińskiego w procesie edukacyjnym. Ustawa zapewnia wszystkim równe możliwości, gdyż gwarantuje każdemu absolwentowi wysoki poziom znajomości języka, niezbędny dla kariery na Ukrainie” - oświadczył Poroszenko.

 
Wyjaśnił jednocześnie, że ustawa nie jest wymierzona w języki mniejszości narodowych. „Ukraina pokazuje i nadal będzie pokazywała taki stosunek do praw mniejszości narodowych, który odpowiada naszym zobowiązaniom międzynarodowym, harmonizuje ze standardami europejskimi i jest wzorem dla państw sąsiednich” - podkreślił.
 
Przyjęta na początku grudnia przez parlament w Kijowie nowelizacja ustawy o oświacie przewiduje, że językiem wykładowym na Ukrainie jest język ukraiński. Oznacza to, że szkoły mniejszości narodowych, w których teraz większości przedmiotów naucza się w ich językach, będą musiały przejść na ukraiński.
 
Minister edukacji Lilia Hrynewycz wyjaśnia, że zmiany w szkolnictwie mniejszości będą wprowadzane stopniowo, i zapewnia, że mniejszości narodowe mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych.
 
Na późniejszym etapie głównym językiem wykładowym ma być jednak ukraiński, by uczniowie należący do mniejszości mogli dostać się na studia na ukraińskich uczelniach - mówiła Hrynewycz.
 
Kwestię ustawy oświatowej omawiał w zeszłym tygodniu podczas wizyty na Ukrainie polski wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, a wcześniej wypowiadało się na jej temat polskie MSZ.
 
Jak przekazało w komunikacie, proces zmian ukraińskiej ustawy o oświacie był mu znany od początku, a "strona ukraińska podkreślała konsekwentnie, że celem ustawy (...) nie jest rugowanie języków mniejszości narodowych".
 
Polski resort dyplomacji zapowiedział przy tym, że "będzie uważnie obserwować proces wdrożenia ustawy w życie i podejmie wszelkie niezbędne działania, by zapewnić Polakom na Ukrainie dostęp do nauki w języku polskim”.
 
Przeciwko zmianom w ustawie oświatowej na Ukrainie zaprotestowały Węgry, Bułgaria, Rumunia oraz Rosja. Na ustawie stracą także szkoły, w których językiem wykładowym jest rosyjski.
 
Z Kijowa Jarosław Junko 
 
(PAP)/Superstacja